Idea

Nasze doświadczenie w pracy z pracownikami na różnych szczeblach hierarchii w firmach i organizacjach, jak również z psami i ich opiekunami pokazują, że u źródeł większości kompetencji niezbędnych do skutecznego działania znajdują się komunikacja oraz umiejętność automotywacji i motywowania innych do działania.
Doświadczenie własnej skuteczności w interakcji z psem jest szczególnie wartościowe dla menedżerów i liderów, którzy często po raz pierwszy dostają tak jednoznaczną i bezpośrednią informację zwrotną.

Drukowanie
Jesteśmy przekonani, że Dog Assisted Training (trening wspierany obecnością psa) jest najskuteczniejszą dostępną metodą rozwoju w wielu obszarach. Proponujemy wprowadzenie psa na warsztaty wtedy (i tylko wtedy!), kiedy analogie pomiędzy ćwiczeniami z psem, a potrzebami uczestników nie pozostawiają wątpliwości. Pracując na co dzień nad relacjami psów i ludzi, namacalnie odkrywamy jak wiele kompetencji można nabyć w relacji ze zwierzęciem.